مرا ببخش....

 
مرا ببخش که ســــاده بودنم دلت را زد...

مرا ببخش اگر عشــــق ورزیدنم چشمانت را بست...!!!

می روم تا آنان که توانا ترند... تو را به اوج
 
بودنــــت برسانند ...
/ 1 نظر / 23 بازدید
عاطفه

سلام خانمم مرسی به دیارم پا گذاشتی چی بهتر از این منو با چکیده از احساسات یخ زده ام لینک کن...و من شما رو با چه اسمی عزیزم؟